Personvern

JitsButikk og BJJ Fightgear tar personvern til kundene sine på alvor. Når du bestiller hos JitsButikk og BJJ Fightgear, blir du bedt om å gi nødvendig informasjon til oss. I tilfelle dette er nødvendig for korrekt behandling av bestillingen din, vil vi bare dele nødvendig informasjon med tredjepart. BJJ Fightgear / JitsButikk vil bare bruke dine personlige data for utførelsen av den inngåtte avtalen som du inngår med BJJ Fightgear / JitsButikk .Formål med behandlingen av personopplysninger er riktig frakt og fakturering av bestillingen din. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er behandlingen av 'normale' personopplysninger, som er nødvendige for gjennomføring av avtalen. Hvis du eksplisitt gir tillatelse til dette i kassen i butikken vår, kan dataene dine også brukes av JitsButikk / BJJ Fightgear eller nøye utvalgte partnere for å gi deg interessant informasjon og / eller tilbud uten engasjement. Kunden er forpliktet til å oppgi personopplysningene. Konsekvensen av ikke å oppgi personopplysningene er at JitsButikk / BJJ Fightgear ikke kan akseptere og behandle bestillingen fra kunden. På forespørsel fra kunden vil JitsButikk / BJJ Fightgear fjerne kundens data fra databasen, forutsatt at kunden har oppfylt sine (betalings-) forpliktelser. Om ønskelig kan kunden informere JitsButikk / BJJ Fightgear på telefon, e-post eller skriftlig om endringer i hans / hennes detaljer. Kunden har rett til å inspisere, rett til korreksjon og retten til fjerning av hans / hennes personopplysninger. Kunden har rett til å inngi en klage til ledende tilsynsmyndighet .BJJ Fightgear / JitsButikk oppbevarer besøkende besøkende online for å se hvilke sider på nettstedet som blir besøkt i hvilken grad. Denne statistikken vil bli brukt av BJJ Fightgear / JitsButikk for å gjøre nettstedet mer tilgjengelig. BJJ Fightgear / JitsButikk bruker sikkerhetskopiering og sikkerhetsteknikker for å forhindre og / eller gjenopprette tap, lemlestelse eller annen skade på informasjon.Samarbeidspartnerne til JitsButikk / BJJ Fightgear er valgt ut med stor omhu. Det er mulig at kundedata deles med disse partnerne med det formål å forbedre tjenesten vår til kunden. Disse mottakerne av data består av logistiske parter som er involvert i levering av pakker. BJJ Fightgear / JitsButikk deler aldri personopplysninger med organisasjoner utenfor EU. Dataene blir lagret så lenge som nødvendig med hensyn til tjenesten til kunden. Data lagres derfor til kunden indikerer at han / hun ikke lenger ønsker å være kunde. BJJ Fightgear / JitsButikk bruker ikke automatisert beslutningstaking (inkludert profilering).For spørsmål angående personvernerklæringen din, vennligst kontakt oss via jitsbutikk@gmail.com og på tlf +4746392898